موضوع کنفرانس بین المللی سیموست در سال 2021 میلادی (1400 شمسی) "موزه ها، ملاحظات محیط زیستی، و چشم اندازهای نوین" است. این موضوع با شرایط کشور ایران تناسب دارد که در حال تجربه مسائل محیط زیستی فراوانی را مانند گسترش ریزگردها، خشکیدگی تالاب ها، تخلیه روستاها، و کاهش بارندگی و کمبود آب است. این وضعیت هم از مشکلات اقلیمی جهانی نشات گرفته و هم ناشی از سیاست گذاری ها، و کنش های فردی و رفتارهای جمعی است. این در حالی است که ایران کشوری در حال توسعه است و نیازمند ایجاد تعادل بین توسعه و پایداری محیط زیست است. ایران کشوری با تنوع گیاهی و اقلیمی است و از میراث ژنتیکی و زیستی عظیمی برخوردار است.

موزه ملی علوم و فناوری، مرکز دانشگاهی در حال رشدی است که می کوشد در مسایل اجتماعی مختلف از جمله مشکلات محیط زیستی ایفای نقش کند. برای این منظور، موزه تلاش می کند تا میان ذینفعان مختلف ارتباط و پیوند برقرار کند و عموم مردم را از نقش و وظایف آنها در بهبود محیط زیست و حل مشکلات محیط زیستی آگاه سازد.

این همایش نیز با گرد هم آوردن گروه های مختلف علاقمند به علوم، موزه ها و محیط زیست قصد دارد تا ارتباطات جدیدی بین متخصصان، پژوهشگران و کارشناسان از ملل و فرهنگ های مختلف ایجاد کند. همایش در شرایط همه گیری کووید ـ 19 برگزار می شود که موجب ایجاد مسائل و ملاحظات محیط زیستی خاصی شده است.

ما منتظر مقالاتی هستیم که از منظرهای مختلف به موضوع همایش توجه می کنند. قلمروی این موضوع گسترده است و نویسندگان و علاقمندان می توانند نوآورانه به موضوع توجه کنند. محورهای همایش به شرح زیرند:

  • موزه ها و بهبود درک عمومی از موضوعات محیط زیستی
  • موزه ها و آموزش محیط زیستی
  • موزه ها و شهروندی محیط زیستی
  • موزه ها و محیط زیست پایدار
  • موزه ها و نمایشگاه ها و رویدادهای محیط زیستی
  • موزه ها، محیط زیست و بحران های نوپدید با تاکید بر کووید -۱۹
  • نمایشگاه آثار هنری سلوا اوزلی